HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
MATINS: De Dilluns a Divendres 9h a 14h
TARDES: De Dilluns a Dijous de 16h a 19h Divendres Tancat
Es recomana demanar cita prèvia:
Tel. 972.241.544
Email: info@nonorius.com
Whatsapp: 620.875.839
MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE:
Nomès es permesa l’entrada d’UNA persona a l’oficina
Ús obligatori de mascareta
Desinfecció de les mans a l’entrada de l’oficina
Distància mínima entre persones de 2 m

Som un despatx multidisciplinar fundat l'any 1993, amb una dilatada experiència en l’exercici professional davant dels Jutjats i Tribunals.

Treballem amb una filosofia orientada a la solució extrajudicial dels conflictes i en la prevenció dels mateixos, exercint en la via judicial una defensa compromesa dels interessos dels nostres clients, proporcionant-los una informació permanent i actualitzada sobre el curs del seu procediment i, alhora, un fàcil i ràpid accés en el seu tracte amb l’advocat. En permanent contacte amb totes les novetats i la realitat social i jurídica que ens envolta, el despatx garanteix als nostres clients un servei integral, eficaç i econòmic. 

Els nostres serveis jurídics estan pensats tant per a empreses com per a particulars. 

 

GENERAL

 • Tot tipus de consultes sobre qüestions jurídiques.
 • Contractes de qualsevol tipus (redacció, resolució).
 • Arrendaments, desnonaments, precaris.
 • Reclamacions de quantitat, impagats, embargaments.
 • Responsabilitat per defectes de la construcció (garantia decenal, defectes i/o vicis).
 • Dret immobiliari i urbanístic.
 • Terceries de domini.
 • Reclamació per caigudes en via pública, o transport.
 • Procediments executius (reclamació de xecs, pagarés).
 • Recursos contenciosos-administratius.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.

 

ASSEGURANCES

 • Reclamacions d'indemnitzacions per accidents de trànsit.
 • Assessorament i reclamacions contra Companyies Asseguradores per incompliment del contracte.

 

MERCANTIL

 • Estudi complert de constitució de societats mercantils anònimes i limitades, fundacions, societats civils i comunitats de béns.
 • Ampliació de capital, fusions i escissions, holdings familiars, dissolució i liquidació, adquisicions de societats, modificacions estatutàries, nomenament o renovació de càrrecs socials, trasllat de domicili social,...
 • Convocatòries de juntes d'accionistes o de socis, redacció de certificacions i actes dels acords socials.
 • Inscripció d'escriptures públiques al Registre Mercantil.
 • Reclamacions per responsabilitat dels administradors socials.
 • Concurs de creditors voluntaris i necessaris.

 

HERÈNCIES

 • Dret de succesions, acceptació d'herències.
 • Redacció i modificació de testaments.
 • Legítima i llegats: determinació i reclamació.
 • Tramitació notarial de declaracions d'hereus.
 • Procediment judicial de declaració d'hereus ab intestato.
 • Gestió i tràmits sobre acceptació d'herències.
 • Divisió del patrimoni de l'herència, judicial i extrajudicial.
 • Assessorament i gestió d'herències litigioses.
 • Tràmits administratius: impostos de succesions.
 • Donacions.

 

MATRIMONIAL - FAMILIAR

 • Separacions i divorcis de mutu acord o contenciosos.
 • Unions de fet, drets i obligacions amb els fills.
 • Procediment de guarda i custòdia. Règim de visites i pensions alimentàries. Reclamacions judicials en cas d'incompliment del règim de visites o per impagament de pensions.
 • Mesures provisionals.
 • Tramitació de procediment de modificació de mesures definitives.
 • Liquidació de règim econòmic matrimonial.
 • Sol·licitud de pensions compensatòries i compensacions per raó del treball.
 • Incapacitacions judicials (procediments de guarda, acolliment de menors, tutor, curador, ...).
 • Accions sobre paternitat (reclamació e impugnació de la filiació).